HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolná Tižina

Názov obce: Dolná Tižina
Kód obce: 517518
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 442 m n.m.
ERB Obce Dolná Tižina

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 95 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,12 km2 - 1312 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,19 km2 419 ha - 32%
- Pôda orná: 1,32 km2 - 132 ha - 31,51%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 3,89%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,70 km2 - 270 ha - 64,60%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,93 km2 - 893 ha - 68%
- Lesný pozemok: 8,38 km2 - 838 ha - 93,82%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,66%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,43 km2 - 43 ha - 4,85%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 0,68%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 614 609 619 610 616 616 623 631 638 640 641
Ženy 603 591 598 605 606 616 620 632 626 642 663
Spolu 1217 1200 1217 1215 1222 1232 1243 1263 1264 1282 1304
 
Muži % 50,45% 50,75% 50,86% 50,21% 50,41% 50,00% 50,12% 49,96% 50,47% 49,92% 49,16%
Ženy % 49,55% 49,25% 49,14% 49,79% 49,59% 50,00% 49,88% 50,04% 49,53% 50,08% 50,84%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 10 4 10 8 9 8 8
Ženy - - - 10 7 11 5 9 3 17 12
Spolu 0 0 0 18 17 15 15 17 12 25 20

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 6 10 6 7 7 4
Ženy - - - 3 5 2 3 4 6 7 4
Spolu 0 0 0 8 11 8 13 10 13 14 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 -2 - 2 2 1 4
Ženy - - - 7 2 9 2 5 -3 10 8
Spolu 0 0 0 10 6 7 2 7 -1 11 12

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1