HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dlhé Pole

Názov obce: Dlhé Pole
Kód obce: 517500
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 536 m n.m.
ERB Obce Dlhé Pole

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 50 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 41,03 km2 - 4103 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,71 km2 1071 ha - 26%
- Pôda orná: 1,68 km2 - 168 ha - 15,71%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,58 km2 - 58 ha - 5,45%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,18%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,43 km2 - 843 ha - 78,67%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 30,31 km2 - 3031 ha - 74%
- Lesný pozemok: 28,57 km2 - 2857 ha - 94,26%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 0,61%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,76 km2 - 76 ha - 2,50%
- Plocha ostatná: 0,79 km2 - 79 ha - 2,62%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1041 1028 1012 1002 993 993 994 994 987 982 968
Ženy 1069 1065 1060 1060 1046 1039 1035 1026 1014 1014 1021
Spolu 2110 2093 2072 2062 2039 2032 2029 2020 2001 1996 1989
 
Muži % 49,34% 49,12% 48,84% 48,59% 48,70% 48,87% 48,99% 49,21% 49,33% 49,20% 48,67%
Ženy % 50,66% 50,88% 51,16% 51,41% 51,30% 51,13% 51,01% 50,79% 50,67% 50,80% 51,33%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 3 6 10 12 10 11 7
Ženy - - - 12 7 9 6 4 4 16 9
Spolu 0 0 0 22 10 15 16 16 14 27 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 18 17 18 15 14 17 15 25
Ženy - - - 12 21 15 14 9 18 12 13
Spolu 0 0 0 30 38 33 29 23 35 27 38

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -14 -12 -5 -2 -7 -4 -18
Ženy - - - - -14 -6 -8 -5 -14 4 -4
Spolu 0 0 0 -8 -28 -18 -13 -7 -21 0 -22

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1