HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Divinka

Názov obce: Divinka
Kód obce: 517496
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 388 m n.m.
ERB Obce Divinka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 170 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,17 km2 - 517 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,67 km2 167 ha - 32%
- Pôda orná: 0,34 km2 - 34 ha - 20,31%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 9,51%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,38%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,16 km2 - 116 ha - 69,80%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,51 km2 - 351 ha - 68%
- Lesný pozemok: 2,59 km2 - 259 ha - 73,94%
- Vodná plocha: 0,57 km2 - 57 ha - 16,15%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,27 km2 - 27 ha - 7,73%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 2,18%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 397 418 431 433 429 438 445 450 444 473 487
Ženy 394 419 427 432 422 435 439 448 458 473 479
Spolu 791 837 858 865 851 873 884 898 902 946 966
 
Muži % 50,19% 49,94% 50,23% 50,06% 50,41% 50,17% 50,34% 50,11% 49,22% 50,00% 50,41%
Ženy % 49,81% 50,06% 49,77% 49,94% 49,59% 49,83% 49,66% 49,89% 50,78% 50,00% 49,59%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 4 5 2 8 7 6
Ženy - - - 6 2 7 4 3 11 2 7
Spolu 0 0 0 9 5 11 9 5 19 9 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 5 6 8 12 5 4
Ženy - - - 6 7 3 8 3 3 1 5
Spolu 0 0 0 11 10 8 14 11 15 6 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - -1 -1 -6 -4 2 2
Ženy - - - - -5 4 -4 - 8 1 2
Spolu 0 0 0 -2 -5 3 -5 -6 4 3 4

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1