HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Divina

Názov obce: Divina
Kód obce: 517488
Názov okresu: Žilina Kód okresu: 511
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 410 m n.m.
ERB Obce Divina

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 114 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 21,88 km2 - 2188 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,11 km2 811 ha - 37%
- Pôda orná: 1,07 km2 - 107 ha - 13,16%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,47 km2 - 47 ha - 5,83%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,56 km2 - 656 ha - 80,97%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 13,77 km2 - 1377 ha - 63%
- Lesný pozemok: 12,81 km2 - 1281 ha - 92,98%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 0,56%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,75 km2 - 75 ha - 5,43%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 1,04%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1241 1273 1286 1283 1275 1265 1257 1261 1258 1256 1249
Ženy 1255 1261 1262 1247 1247 1229 1226 1221 1223 1218 1223
Spolu 2496 2534 2548 2530 2522 2494 2483 2482 2481 2474 2472
 
Muži % 49,72% 50,24% 50,47% 50,71% 50,56% 50,72% 50,62% 50,81% 50,71% 50,77% 50,53%
Ženy % 50,28% 49,76% 49,53% 49,29% 49,44% 49,28% 49,38% 49,19% 49,29% 49,23% 49,47%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 8 13 12 7 13 13 13
Ženy - - - 13 9 12 13 15 12 12 17
Spolu 0 0 0 25 17 25 25 22 25 25 30

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 23 17 12 14 20 12 17
Ženy - - - 15 9 23 11 20 11 13 11
Spolu 0 0 0 31 32 40 23 34 31 25 28

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -15 -4 - -7 -7 1 -4
Ženy - - - -2 - -11 2 -5 1 -1 6
Spolu 0 0 0 -6 -15 -15 2 -12 -6 0 2

Žilina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1