HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kosorín

Názov obce: Kosorín
Kód obce: 516945
Názov okresu: Žiar nad Hronom Kód okresu: 613
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 366 m n.m.
ERB Obce Kosorín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,75 km2 - 1275 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,18 km2 518 ha - 41%
- Pôda orná: 1,74 km2 - 174 ha - 33,68%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 3,69%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,24 km2 - 324 ha - 62,63%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,58 km2 - 758 ha - 59%
- Lesný pozemok: 6,52 km2 - 652 ha - 86,07%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,77%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,25 km2 - 25 ha - 3,25%
- Plocha ostatná: 0,75 km2 - 75 ha - 9,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 211 217 219 213 212 212 221 216 217 217 199
Ženy 193 192 194 197 197 200 206 201 206 215 236
Spolu 404 409 413 410 409 412 427 417 423 432 435
 
Muži % 52,23% 53,06% 53,03% 51,95% 51,83% 51,46% 51,76% 51,80% 51,30% 50,23% 45,75%
Ženy % 47,77% 46,94% 46,97% 48,05% 48,17% 48,54% 48,24% 48,20% 48,70% 49,77% 54,25%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 1 1 1 2 2 2
Ženy - - - 1 2 2 2 2 5 1 3
Spolu 0 0 0 2 3 3 3 3 7 3 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 2 8 4 2 1 - 3
Ženy - - - 1 3 4 2 - 4 1 1
Spolu 0 0 0 8 5 12 6 2 5 1 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -1 -7 -3 -1 1 2 -1
Ženy - - - - -1 -2 - 2 1 - 2
Spolu 0 0 0 -6 -2 -9 -3 1 2 2 1

Žiar nad Hronom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1