HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kopernica

Názov obce: Kopernica
Kód obce: 516937
Názov okresu: Žiar nad Hronom Kód okresu: 613
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 504 m n.m.
ERB Obce Kopernica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 36 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,57 km2 - 1757 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,37 km2 837 ha - 48%
- Pôda orná: 0,80 km2 - 80 ha - 9,57%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 1,63%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,27%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,41 km2 - 741 ha - 88,52%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 9,20 km2 - 920 ha - 52%
- Lesný pozemok: 8,63 km2 - 863 ha - 93,79%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 4,11%
- Plocha ostatná: 0,14 km2 - 14 ha - 1,57%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 214 208 210 210 214 217 214 214 229 226 1311
Ženy 226 223 222 221 214 214 209 213 210 207 1267
Spolu 440 431 432 431 428 431 423 427 439 433 2578
 
Muži % 48,64% 48,26% 48,61% 48,72% 50,00% 50,35% 50,59% 50,12% 52,16% 52,19% 50,85%
Ženy % 51,36% 51,74% 51,39% 51,28% 50,00% 49,65% 49,41% 49,88% 47,84% 47,81% 49,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 3 2 2 3 2 -
Ženy - - - 1 1 - 2 2 1 2 4
Spolu 0 0 0 4 6 3 4 4 4 4 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 4 2 - 1 4 1
Ženy - - - 4 3 - 3 1 3 2 2
Spolu 0 0 0 8 5 4 5 1 4 6 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 3 -1 - 2 2 -2 -1
Ženy - - - -3 -2 - -1 1 -2 - 2
Spolu 0 0 0 -4 1 -1 -1 3 0 -2 1

Žiar nad Hronom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1