HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kľak

Názov obce: Kľak
Kód obce: 516902
Názov okresu: Žarnovica Kód okresu: 612
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 616 m n.m.
ERB Obce Kľak

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 12 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,81 km2 - 2281 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,43 km2 143 ha - 6%
- Pôda orná: 0,03 km2 - 3 ha - 2,28%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 10,48%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,25 km2 - 125 ha - 87,24%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 21,38 km2 - 2138 ha - 94%
- Lesný pozemok: 21,14 km2 - 2114 ha - 98,90%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,19%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,15 km2 - 15 ha - 0,71%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,21%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 119 122 127 122 122 118 122 122 119 118 260
Ženy 127 124 127 119 120 118 123 120 118 119 275
Spolu 246 246 254 241 242 236 245 242 237 237 535
 
Muži % 48,37% 49,59% 50,00% 50,62% 50,41% 50,00% 49,80% 50,41% 50,21% 49,79% 48,60%
Ženy % 51,63% 50,41% 50,00% 49,38% 49,59% 50,00% 50,20% 49,59% 49,79% 50,21% 51,40%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 - 1 1 1 3 2 1
Ženy - - - 1 1 - - - 1 2 -
Spolu 0 0 0 5 1 1 1 1 4 4 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 5 3 2 1 2 3
Ženy - - - 3 2 1 - 3 3 - 1
Spolu 0 0 0 5 4 6 3 5 4 2 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 -2 -4 -2 -1 2 - -2
Ženy - - - -2 -1 -1 - -3 -2 2 -1
Spolu 0 0 0 0 -3 -5 -2 -4 0 2 -3

Žarnovica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1