HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hronský Beňadik

Názov obce: Hronský Beňadik
Kód obce: 516830
Názov okresu: Žarnovica Kód okresu: 612
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 180 m n.m.
ERB Obce Hronský Beňadik

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 133 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,23 km2 - 923 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,66 km2 666 ha - 72%
- Pôda orná: 3,37 km2 - 337 ha - 50,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,82 km2 - 82 ha - 12,27%
   Záhrady: 0,50 km2 - 50 ha - 7,44%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,98 km2 - 198 ha - 29,74%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,58 km2 - 258 ha - 28%
- Lesný pozemok: 0,62 km2 - 62 ha - 23,99%
- Vodná plocha: 0,51 km2 - 51 ha - 19,91%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,14 km2 - 114 ha - 44,24%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 11,86%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 590 592 603 595 603 607 616 612 613 624 622
Ženy 626 622 627 626 625 626 622 626 621 618 611
Spolu 1216 1214 1230 1221 1228 1233 1238 1238 1234 1242 1233
 
Muži % 48,52% 48,76% 49,02% 48,73% 49,10% 49,23% 49,76% 49,43% 49,68% 50,24% 50,45%
Ženy % 51,48% 51,24% 50,98% 51,27% 50,90% 50,77% 50,24% 50,57% 50,32% 49,76% 49,55%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 7 3 5 7 1 5 4
Ženy - - - 2 3 3 6 6 3 4 6
Spolu 0 0 0 4 10 6 11 13 4 9 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 14 9 9 10 6 3 6
Ženy - - - 9 5 8 10 2 4 9 11
Spolu 0 0 0 21 19 17 19 12 10 12 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -10 -7 -6 -4 -3 -5 2 -2
Ženy - - - -7 -2 -5 -4 4 -1 -5 -5
Spolu 0 0 0 -17 -9 -11 -8 1 -6 -3 -7

Žarnovica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1