HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrabičov

Názov obce: Hrabičov
Kód obce: 516813
Názov okresu: Žarnovica Kód okresu: 612
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 358 m n.m.
ERB Obce Hrabičov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 46 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,20 km2 - 1320 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,97 km2 497 ha - 38%
- Pôda orná: 0,35 km2 - 35 ha - 7,08%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,76%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,53 km2 - 453 ha - 91,15%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,24 km2 - 824 ha - 62%
- Lesný pozemok: 7,43 km2 - 743 ha - 90,18%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,68%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,33 km2 - 33 ha - 4,02%
- Plocha ostatná: 0,42 km2 - 42 ha - 5,12%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 290 293 295 298 308 309 309 311 305 301 297
Ženy 305 310 308 315 311 316 311 307 310 303 291
Spolu 595 603 603 613 619 625 620 618 615 604 588
 
Muži % 48,74% 48,59% 48,92% 48,61% 49,76% 49,44% 49,84% 50,32% 49,59% 49,83% 50,51%
Ženy % 51,26% 51,41% 51,08% 51,39% 50,24% 50,56% 50,16% 49,68% 50,41% 50,17% 49,49%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 5 2 5 3 3 3 3
Ženy - - - 1 1 4 2 - 4 1 2
Spolu 0 0 0 3 6 6 7 3 7 4 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 4 5 3 3 2 1
Ženy - - - - 3 3 5 4 3 4 7
Spolu 0 0 0 2 7 7 10 7 6 6 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 -2 - - - 1 2
Ženy - - - 1 -2 1 -3 -4 1 -3 -5
Spolu 0 0 0 1 -1 -1 -3 -4 1 -2 -3

Žarnovica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1