HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hodruša-Hámre

Názov obce: Hodruša-Hámre
Kód obce: 516759
Názov okresu: Žarnovica Kód okresu: 612
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 426 m n.m.
ERB Obce Hodruša-Hámre

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 49 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 46,15 km2 - 4615 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,67 km2 867 ha - 19%
- Pôda orná: 0,31 km2 - 31 ha - 3,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 1,08 km2 - 108 ha - 12,46%
   Ovocné sady: 0,08 km2 - 8 ha - 0,96%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,20 km2 - 720 ha - 82,98%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 37,47 km2 - 3747 ha - 81%
- Lesný pozemok: 35,64 km2 - 3564 ha - 95,13%
- Vodná plocha: 0,16 km2 - 16 ha - 0,44%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,01 km2 - 101 ha - 2,70%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 1,74%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1124 1148 1146 1129 1121 1114 1112 1110 1101 1091 1086
Ženy 1192 1203 1186 1177 1167 1161 1152 1135 1114 1099 1094
Spolu 2316 2351 2332 2306 2288 2275 2264 2245 2215 2190 2180
 
Muži % 48,53% 48,83% 49,14% 48,96% 48,99% 48,97% 49,12% 49,44% 49,71% 49,82% 49,82%
Ženy % 51,47% 51,17% 50,86% 51,04% 51,01% 51,03% 50,88% 50,56% 50,29% 50,18% 50,18%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 9 12 15 10 10 11 13
Ženy - - - 15 10 6 5 11 6 6 12
Spolu 0 0 0 21 19 18 20 21 16 17 25

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 17 17 10 16 17 14 13
Ženy - - - 23 23 7 14 24 16 17 16
Spolu 0 0 0 38 40 24 24 40 33 31 29

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -9 -8 -5 5 -6 -7 -3 -
Ženy - - - -8 -13 -1 -9 -13 -10 -11 -4
Spolu 0 0 0 -17 -21 -6 -4 -19 -17 -14 -4

Žarnovica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1