HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolná Ves

Názov obce: Dolná Ves
Kód obce: 516732
Názov okresu: Žiar nad Hronom Kód okresu: 613
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 418 m n.m.
ERB Obce Dolná Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 99 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,37 km2 - 237 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,11 km2 111 ha - 47%
- Pôda orná: 0,13 km2 - 13 ha - 12,10%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 5,11%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,92 km2 - 92 ha - 82,79%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,26 km2 - 126 ha - 53%
- Lesný pozemok: 1,03 km2 - 103 ha - 82,09%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 2,26%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,18 km2 - 18 ha - 13,93%
- Plocha ostatná: 0,02 km2 - 2 ha - 1,72%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 106 116 118 115 114 119 118 119 120 125 124
Ženy 117 124 124 117 113 113 110 110 113 120 121
Spolu 223 240 242 232 227 232 228 229 233 245 245
 
Muži % 47,53% 48,33% 48,76% 49,57% 50,22% 51,29% 51,75% 51,97% 51,50% 51,02% 50,61%
Ženy % 52,47% 51,67% 51,24% 50,43% 49,78% 48,71% 48,25% 48,03% 48,50% 48,98% 49,39%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 2 2 1 - 2 2
Ženy - - - 2 1 - 1 1 2 1 -
Spolu 0 0 0 4 2 2 3 2 2 3 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 2 1 5 - 1 2
Ženy - - - 3 2 1 3 4 2 3 1
Spolu 0 0 0 6 4 3 4 9 2 4 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 - 1 -4 - 1 -
Ženy - - - -1 -1 -1 -2 -3 - -2 -1
Spolu 0 0 0 -2 -2 -1 -1 -7 0 -1 -1

Žiar nad Hronom

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1