HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dekýš

Názov obce: Dekýš
Kód obce: 516716
Názov okresu: Banská Štiavnica Kód okresu: 602
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 471 m n.m.
ERB Obce Dekýš

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 13 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,82 km2 - 1782 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,82 km2 482 ha - 27%
- Pôda orná: 0,76 km2 - 76 ha - 15,72%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 3,84%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,21%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,87 km2 - 387 ha - 80,22%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 13,00 km2 - 1300 ha - 73%
- Lesný pozemok: 12,62 km2 - 1262 ha - 97,08%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,44%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,23 km2 - 23 ha - 1,74%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 0,74%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 132 131 132 126 127 125 121 120 118 119 114
Ženy 115 113 114 112 113 111 108 104 99 99 101
Spolu 247 244 246 238 240 236 229 224 217 218 215
 
Muži % 53,44% 53,69% 53,66% 52,94% 52,92% 52,97% 52,84% 53,57% 54,38% 54,59% 53,02%
Ženy % 46,56% 46,31% 46,34% 47,06% 47,08% 47,03% 47,16% 46,43% 45,62% 45,41% 46,98%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 - - 1 2 - -
Ženy - - - 2 2 - 1 - - - -
Spolu 0 0 0 3 4 0 1 1 2 0 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 1 1 2 1 3 1 2
Ženy - - - 4 1 3 1 - 1 1 1
Spolu 0 0 0 8 2 4 3 1 4 2 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 1 -1 -2 - -1 -1 -2
Ženy - - - -2 1 -3 - - -1 -1 -1
Spolu 0 0 0 -5 2 -4 -2 0 -2 -2 -3

Banská Štiavnica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1