HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Beluj

Názov obce: Beluj
Kód obce: 516678
Názov okresu: Banská Štiavnica Kód okresu: 602
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 410 m n.m.
ERB Obce Beluj

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 6 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 22,81 km2 - 2281 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,23 km2 1023 ha - 45%
- Pôda orná: 4,68 km2 - 468 ha - 45,76%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,15 km2 - 15 ha - 1,43%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,08%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,39 km2 - 539 ha - 52,73%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,59 km2 - 1259 ha - 55%
- Lesný pozemok: 12,05 km2 - 1205 ha - 95,73%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 0,86%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,39 km2 - 39 ha - 3,10%
- Plocha ostatná: 0,04 km2 - 4 ha - 0,31%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 76 70 71 70 73 68 64 58 57 59 58
Ženy 85 80 83 81 86 86 82 75 73 70 73
Spolu 161 150 154 151 159 154 146 133 130 129 131
 
Muži % 47,20% 46,67% 46,10% 46,36% 45,91% 44,16% 43,84% 43,61% 43,85% 45,74% 44,27%
Ženy % 52,80% 53,33% 53,90% 53,64% 54,09% 55,84% 56,16% 56,39% 56,15% 54,26% 55,73%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 - 1 - - - 1
Ženy - - - 1 - - - - 2 - 1
Spolu 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 4 4 1 1 1 4
Ženy - - - - 2 2 3 1 1 1 2
Spolu 0 0 0 1 5 6 7 2 2 2 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -1 -4 -3 -1 -1 -1 -3
Ženy - - - 1 -2 -2 -3 -1 1 -1 -1
Spolu 0 0 0 1 -3 -6 -6 -2 0 -2 -4

Banská Štiavnica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1