HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kamenné Kosihy

Názov obce: Kamenné Kosihy
Kód obce: 516082
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 197 m n.m.
ERB Obce Kamenné Kosihy

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 87 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,02 km2 - 502 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,15 km2 415 ha - 83%
- Pôda orná: 3,65 km2 - 365 ha - 87,86%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,02 km2 - 2 ha - 0,44%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 2,66%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,22%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,37 km2 - 37 ha - 8,82%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,87 km2 - 87 ha - 17%
- Lesný pozemok: 0,39 km2 - 39 ha - 45,15%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 4,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,34 km2 - 34 ha - 39,32%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 11,01%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 183 169 172 165 166 172 171 168 166 172 636
Ženy 194 188 185 183 178 184 186 185 186 187 634
Spolu 377 357 357 348 344 356 357 353 352 359 1270
 
Muži % 48,54% 47,34% 48,18% 47,41% 48,26% 48,31% 47,90% 47,59% 47,16% 47,91% 50,08%
Ženy % 51,46% 52,66% 51,82% 52,59% 51,74% 51,69% 52,10% 52,41% 52,84% 52,09% 49,92%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 2 1 - 2 6 2
Ženy - - - - - 1 1 1 3 1 -
Spolu 0 0 0 1 2 3 2 1 5 7 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 2 1 3 4 2 2
Ženy - - - - 4 1 - 1 2 2 1
Spolu 0 0 0 3 6 3 1 4 6 4 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - - - -3 -2 4 -
Ženy - - - - -4 - 1 - 1 -1 -1
Spolu 0 0 0 -2 -4 0 1 -3 -1 3 -1

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1