HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horné Plachtince

Názov obce: Horné Plachtince
Kód obce: 516023
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 243 m n.m.
ERB Obce Horné Plachtince

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 19 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,53 km2 - 1053 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,04 km2 504 ha - 48%
- Pôda orná: 0,20 km2 - 20 ha - 3,87%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,19%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 1,66%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,14%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,74 km2 - 474 ha - 94,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,49 km2 - 549 ha - 52%
- Lesný pozemok: 4,77 km2 - 477 ha - 86,86%
- Vodná plocha: 0,16 km2 - 16 ha - 2,97%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,39 km2 - 39 ha - 7,17%
- Plocha ostatná: 0,16 km2 - 16 ha - 3,00%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 99 97 97 95 91 93 91 100 100 98 107
Ženy 105 107 110 107 102 101 101 110 109 104 107
Spolu 204 204 207 202 193 194 192 210 209 202 214
 
Muži % 48,53% 47,55% 46,86% 47,03% 47,15% 47,94% 47,40% 47,62% 47,85% 48,51% 50,00%
Ženy % 51,47% 52,45% 53,14% 52,97% 52,85% 52,06% 52,60% 52,38% 52,15% 51,49% 50,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - - - 1 - 4
Ženy - - - - 1 1 1 1 1 1 -
Spolu 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 3 2 1 1 5 3 2
Ženy - - - 3 4 2 1 2 2 3 2
Spolu 0 0 0 6 7 4 2 3 7 6 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -2 -2 -1 -1 -4 -3 2
Ženy - - - -3 -3 -1 - -1 -1 -2 -2
Spolu 0 0 0 -6 -5 -3 -1 -2 -5 -5 0

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1