HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 30.03.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Červeňany

Názov obce: Červeňany
Kód obce: 515931
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 339 m n.m.
ERB Obce Červeňany

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 5 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,75 km2 - 675 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,78 km2 378 ha - 56%
- Pôda orná: 0,05 km2 - 5 ha - 1,35%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 2,05%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,65 km2 - 365 ha - 96,59%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,97 km2 - 297 ha - 44%
- Lesný pozemok: 2,65 km2 - 265 ha - 89,10%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 1,06%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,22 km2 - 22 ha - 7,37%
- Plocha ostatná: 0,07 km2 - 7 ha - 2,48%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 16 12 13 17 17 13 13 15 14 13 13
Ženy 20 20 21 22 23 20 22 23 23 22 22
Spolu 36 32 34 39 40 33 35 38 37 35 35
 
Muži % 44,44% 37,50% 38,24% 43,59% 42,50% 39,39% 37,14% 39,47% 37,84% 37,14% 37,14%
Ženy % 55,56% 62,50% 61,76% 56,41% 57,50% 60,61% 62,86% 60,53% 62,16% 62,86% 62,86%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - - - - - - 1
Ženy - - - 1 1 - 2 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 3 1 0 2 1 0 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 2 - - - 1
Ženy - - - 1 1 2 1 - - - -
Spolu 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - -1 -2 - - - -
Ženy - - - - - -2 1 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 2 0 -3 -1 1 0 1 0

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1