HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čebovce

Názov obce: Čebovce
Kód obce: 515906
Názov okresu: Veľký Krtíš Kód okresu: 610
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 215 m n.m.
ERB Obce Čebovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,21 km2 - 1621 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,73 km2 773 ha - 48%
- Pôda orná: 4,10 km2 - 410 ha - 53,03%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,95 km2 - 95 ha - 12,34%
   Záhrady: 0,26 km2 - 26 ha - 3,39%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,13%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,41 km2 - 241 ha - 31,11%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,48 km2 - 848 ha - 52%
- Lesný pozemok: 7,38 km2 - 738 ha - 87,01%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 1,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,73 km2 - 73 ha - 8,66%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 3,13%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 530 533 534 526 516 512 513 502 509 508 521
Ženy 501 516 518 520 513 513 510 511 516 511 515
Spolu 1031 1049 1052 1046 1029 1025 1023 1013 1025 1019 1036
 
Muži % 51,41% 50,81% 50,76% 50,29% 50,15% 49,95% 50,15% 49,56% 49,66% 49,85% 50,29%
Ženy % 48,59% 49,19% 49,24% 49,71% 49,85% 50,05% 49,85% 50,44% 50,34% 50,15% 49,71%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 3 8 5 1 3 4
Ženy - - - 6 4 4 4 5 2 3 3
Spolu 0 0 0 11 8 7 12 10 3 6 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 10 3 4 14 7 3 4
Ženy - - - 2 7 3 4 3 6 4 3
Spolu 0 0 0 15 17 6 8 17 13 7 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -8 -6 - 4 -9 -6 - -
Ženy - - - 4 -3 1 - 2 -4 -1 -
Spolu 0 0 0 -4 -9 1 4 -7 -10 -1 0

Veľký Krtíš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1