HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Tisovec

Názov obce: Tisovec
Kód obce: 515680
Názov okresu: Rimavská Sobota Kód okresu: 609
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 378 m n.m.
ERB Obce Tisovec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 123,43 km2 - 12343 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 41,00 km2 4100 ha - 33%
- Pôda orná: 1,38 km2 - 138 ha - 3,36%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,73 km2 - 73 ha - 1,78%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 38,88 km2 - 3888 ha - 94,81%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 82,42 km2 - 8242 ha - 67%
- Lesný pozemok: 77,36 km2 - 7736 ha - 93,86%
- Vodná plocha: 0,32 km2 - 32 ha - 0,38%
- Plocha zastavané nádvoria: 3,11 km2 - 311 ha - 3,77%
- Plocha ostatná: 1,63 km2 - 163 ha - 1,98%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2052 2010 1997 1998 1979 1964 1956 1968 1967 1968 1963
Ženy 2196 2188 2170 2156 2137 2128 2127 2123 2104 2096 2086
Spolu 4248 4198 4167 4154 4116 4092 4083 4091 4071 4064 4049
 
Muži % 48,31% 47,88% 47,92% 48,10% 48,08% 48,00% 47,91% 48,11% 48,32% 48,43% 48,48%
Ženy % 51,69% 52,12% 52,08% 51,90% 51,92% 52,00% 52,09% 51,89% 51,68% 51,57% 51,52%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 19 15 27 25 23 21 20 10
Ženy - - - 23 18 27 19 15 16 16 14
Spolu 0 0 0 42 33 54 44 38 37 36 24

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 28 24 34 32 25 23 26 20
Ženy - - - 34 34 30 25 26 35 30 23
Spolu 0 0 0 62 58 64 57 51 58 56 43

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -9 -9 -7 -7 -2 -2 -6 -10
Ženy - - - -11 -16 -3 -6 -11 -19 -14 -9
Spolu 0 0 0 -20 -25 -10 -13 -13 -21 -20 -19

Rimavská Sobota

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1