HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Číž

Názov obce: Číž
Kód obce: 514624
Názov okresu: Rimavská Sobota Kód okresu: 609
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 170 m n.m.
ERB Obce Číž

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 115 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,14 km2 - 614 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,19 km2 519 ha - 84%
- Pôda orná: 3,95 km2 - 395 ha - 76,00%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,13%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 3,02%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,08 km2 - 108 ha - 20,85%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,95 km2 - 95 ha - 16%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,25 km2 - 25 ha - 26,47%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,52 km2 - 52 ha - 54,19%
- Plocha ostatná: 0,18 km2 - 18 ha - 19,34%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 332 326 340 339 333 342 350 345 346 333 332
Ženy 368 369 382 379 374 365 360 357 358 354 359
Spolu 700 695 722 718 707 707 710 702 704 687 691
 
Muži % 47,43% 46,91% 47,09% 47,21% 47,10% 48,37% 49,30% 49,15% 49,15% 48,47% 48,05%
Ženy % 52,57% 53,09% 52,91% 52,79% 52,90% 51,63% 50,70% 50,85% 50,85% 51,53% 51,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 4 5 3 2 5 8 7
Ženy - - - 2 4 - 2 5 1 4 5
Spolu 0 0 0 6 8 5 5 7 6 12 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 8 9 9 6 6 9 10
Ženy - - - 7 7 10 16 9 10 12 13
Spolu 0 0 0 10 15 19 25 15 16 21 23

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -4 -4 -6 -4 -1 -1 -3
Ženy - - - -5 -3 -10 -14 -4 -9 -8 -8
Spolu 0 0 0 -4 -7 -14 -20 -8 -10 -9 -11

Rimavská Sobota

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1