HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Tužina

Názov obce: Tužina
Kód obce: 514411
Názov okresu: Prievidza Kód okresu: 307
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 373 m n.m.
ERB Obce Tužina

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 25 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 48,19 km2 - 4819 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,02 km2 1102 ha - 23%
- Pôda orná: 2,38 km2 - 238 ha - 21,60%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,51 km2 - 51 ha - 4,65%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,13 km2 - 813 ha - 73,76%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 37,17 km2 - 3717 ha - 77%
- Lesný pozemok: 36,08 km2 - 3608 ha - 97,06%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 0,22%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,66 km2 - 66 ha - 1,77%
- Plocha ostatná: 0,36 km2 - 36 ha - 0,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 601 617 618 618 618 619 618 616 629 624 627
Ženy 590 602 602 601 601 609 608 614 620 613 618
Spolu 1191 1219 1220 1219 1219 1228 1226 1230 1249 1237 1245
 
Muži % 50,46% 50,62% 50,66% 50,70% 50,70% 50,41% 50,41% 50,08% 50,36% 50,44% 50,36%
Ženy % 49,54% 49,38% 49,34% 49,30% 49,30% 49,59% 49,59% 49,92% 49,64% 49,56% 49,64%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 1 6 6 4 6 3
Ženy - - - 4 7 5 1 5 5 4 7
Spolu 0 0 0 8 9 6 7 11 9 10 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 5 12 10 6 12 6
Ženy - - - 4 7 3 6 9 4 6 5
Spolu 0 0 0 9 10 8 18 19 10 18 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 -4 -6 -4 -2 -6 -3
Ženy - - - - - 2 -5 -4 1 -2 2
Spolu 0 0 0 -1 -1 -2 -11 -8 -1 -8 -1

Prievidza

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1