HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kanianka

Názov obce: Kanianka
Kód obce: 514071
Názov okresu: Prievidza Kód okresu: 307
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 372 m n.m.
ERB Obce Kanianka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 470 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,94 km2 - 794 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,96 km2 196 ha - 25%
- Pôda orná: 1,48 km2 - 148 ha - 75,50%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 3,26%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,42 km2 - 42 ha - 21,24%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,98 km2 - 598 ha - 75%
- Lesný pozemok: 5,10 km2 - 510 ha - 85,32%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 1,64%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,69 km2 - 69 ha - 11,54%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 1,50%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1910 1885 1884 1928 1962 1964 1959 1975 2005 2025 694
Ženy 1975 1952 1973 1997 2028 2032 2037 2019 2065 2109 706
Spolu 3885 3837 3857 3925 3990 3996 3996 3994 4070 4134 1400
 
Muži % 49,16% 49,13% 48,85% 49,12% 49,17% 49,15% 49,02% 49,45% 49,26% 48,98% 49,57%
Ženy % 50,84% 50,87% 51,15% 50,88% 50,83% 50,85% 50,98% 50,55% 50,74% 51,02% 50,43%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 23 13 14 17 19 13 12 28
Ženy - - - 13 17 19 23 12 19 19 20
Spolu 0 0 0 36 30 33 40 31 32 31 48

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 17 15 13 17 6 14 16
Ženy - - - 10 11 19 14 25 13 11 18
Spolu 0 0 0 18 28 34 27 42 19 25 34

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 -4 -1 4 2 7 -2 12
Ženy - - - 3 6 - 9 -13 6 8 2
Spolu 0 0 0 18 2 -1 13 -11 13 6 14

Prievidza

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1