HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horná Ves

Názov obce: Horná Ves
Kód obce: 514004
Názov okresu: Prievidza Kód okresu: 307
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 318 m n.m.
ERB Obce Horná Ves

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 66 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 18,57 km2 - 1857 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,59 km2 559 ha - 30%
- Pôda orná: 2,72 km2 - 272 ha - 48,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,23 km2 - 23 ha - 4,12%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,64 km2 - 264 ha - 47,29%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 12,98 km2 - 1298 ha - 70%
- Lesný pozemok: 12,23 km2 - 1223 ha - 94,25%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 0,78%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,57 km2 - 57 ha - 4,36%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 0,61%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 546 553 545 550 550 547 533 764 965 1036 1025
Ženy 539 529 527 527 523 523 509 513 530 536 525
Spolu 1085 1082 1072 1077 1073 1070 1042 1277 1495 1572 1550
 
Muži % 50,32% 51,11% 50,84% 51,07% 51,26% 51,12% 51,15% 59,83% 64,55% 65,90% 66,13%
Ženy % 49,68% 48,89% 49,16% 48,93% 48,74% 48,88% 48,85% 40,17% 35,45% 34,10% 33,87%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 4 4 1 6 8 11 4
Ženy - - - - 3 6 3 3 7 6 4
Spolu 0 0 0 4 7 10 4 9 15 17 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 7 11 8 10 6 10
Ženy - - - 4 5 7 8 6 2 4 7
Spolu 0 0 0 9 9 14 19 14 12 10 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -3 -10 -2 -2 5 -6
Ženy - - - -4 -2 -1 -5 -3 5 2 -3
Spolu 0 0 0 -5 -2 -4 -15 -5 3 7 -9

Prievidza

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1