HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolné Vestenice

Názov obce: Dolné Vestenice
Kód obce: 513989
Názov okresu: Prievidza Kód okresu: 307
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 223 m n.m.
ERB Obce Dolné Vestenice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 193 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,84 km2 - 1384 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,59 km2 359 ha - 26%
- Pôda orná: 1,62 km2 - 162 ha - 45,05%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 4,79%
   Ovocné sady: 0,20 km2 - 20 ha - 5,64%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,60 km2 - 160 ha - 44,52%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,25 km2 - 1025 ha - 74%
- Lesný pozemok: 9,13 km2 - 913 ha - 89,08%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 0,78%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,66 km2 - 66 ha - 6,47%
- Plocha ostatná: 0,38 km2 - 38 ha - 3,67%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1386 1355 1348 1345 1352 1349 1333 1346 1341 1345 1344
Ženy 1355 1326 1334 1338 1334 1324 1297 1287 1294 1291 1291
Spolu 2741 2681 2682 2683 2686 2673 2630 2633 2635 2636 2635
 
Muži % 50,57% 50,54% 50,26% 50,13% 50,34% 50,47% 50,68% 51,12% 50,89% 51,02% 51,01%
Ženy % 49,43% 49,46% 49,74% 49,87% 49,66% 49,53% 49,32% 48,88% 49,11% 48,98% 48,99%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 14 12 11 8 8 12 10
Ženy - - - 3 17 7 9 12 9 10 9
Spolu 0 0 0 15 31 19 20 20 17 22 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 6 6 8 7 10 10 8
Ženy - - - 2 8 6 14 8 6 8 9
Spolu 0 0 0 11 14 12 22 15 16 18 17

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 8 6 3 1 -2 2 2
Ženy - - - 1 9 1 -5 4 3 2 -
Spolu 0 0 0 4 17 7 -2 5 1 4 2

Prievidza

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1