HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ilava

Názov obce: Ilava
Kód obce: 513156
Názov okresu: Ilava Kód okresu: 302
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 313 m n.m.
ERB Obce Ilava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 225 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 24,30 km2 - 2430 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,78 km2 878 ha - 36%
- Pôda orná: 4,81 km2 - 481 ha - 54,80%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,54 km2 - 54 ha - 6,18%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,25%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,40 km2 - 340 ha - 38,77%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 15,53 km2 - 1553 ha - 64%
- Lesný pozemok: 10,93 km2 - 1093 ha - 70,42%
- Vodná plocha: 1,16 km2 - 116 ha - 7,48%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,53 km2 - 253 ha - 16,32%
- Plocha ostatná: 0,90 km2 - 90 ha - 5,78%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2612 2599 2597 2618 2647 2631 2644 2688 2691 2700 2722
Ženy 2785 2804 2798 2794 2804 2783 2799 2815 2822 2839 2850
Spolu 5397 5403 5395 5412 5451 5414 5443 5503 5513 5539 5572
 
Muži % 48,40% 48,10% 48,14% 48,37% 48,56% 48,60% 48,58% 48,85% 48,81% 48,75% 48,85%
Ženy % 51,60% 51,90% 51,86% 51,63% 51,44% 51,40% 51,42% 51,15% 51,19% 51,25% 51,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 29 20 21 33 28 29 27 35
Ženy - - - 17 22 23 28 26 26 28 21
Spolu 0 0 0 46 42 44 61 54 55 55 56

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 23 27 32 19 28 31 25 18
Ženy - - - 25 27 35 23 24 23 15 18
Spolu 0 0 0 48 54 67 42 52 54 40 36

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 -7 -11 14 - -2 2 17
Ženy - - - -8 -5 -12 5 2 3 13 3
Spolu 0 0 0 -2 -12 -23 19 2 1 15 20

Ilava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1