HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dulov

Názov obce: Dulov
Kód obce: 513024
Názov okresu: Ilava Kód okresu: 302
Názov kraja: Trenčiansky kraj Kód kraja: 300

Nadmorská výška: 246 m n.m.
ERB Obce Dulov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 166 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,53 km2 - 553 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,70 km2 370 ha - 67%
- Pôda orná: 2,42 km2 - 242 ha - 65,35%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 4,26%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,13%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,12 km2 - 112 ha - 30,26%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,83 km2 - 183 ha - 33%
- Lesný pozemok: 0,76 km2 - 76 ha - 41,49%
- Vodná plocha: 0,43 km2 - 43 ha - 23,53%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,41 km2 - 41 ha - 22,26%
- Plocha ostatná: 0,23 km2 - 23 ha - 12,72%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 478 476 485 481 487 482 482 483 487 484 492
Ženy 434 442 438 436 439 434 439 434 436 432 436
Spolu 912 918 923 917 926 916 921 917 923 916 928
 
Muži % 52,41% 51,85% 52,55% 52,45% 52,59% 52,62% 52,33% 52,67% 52,76% 52,84% 53,02%
Ženy % 47,59% 48,15% 47,45% 47,55% 47,41% 47,38% 47,67% 47,33% 47,24% 47,16% 46,98%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 10 4 2 5 4 1 4
Ženy - - - 6 5 3 5 7 3 1 6
Spolu 0 0 0 8 15 7 7 12 7 2 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 8 6 3 6 2 10 3
Ženy - - - 8 5 4 1 4 5 8 5
Spolu 0 0 0 17 13 10 4 10 7 18 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 2 -2 -1 -1 2 -9 1
Ženy - - - -2 - -1 4 3 -2 -7 1
Spolu 0 0 0 -9 2 -3 3 2 0 -16 2

Ilava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1