HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 30.03.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Kláštor pod Znievom

Názov obce: Kláštor pod Znievom
Kód obce: 512354
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 494 m n.m.
ERB Obce Kláštor pod Znievom

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 38 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 39,03 km2 - 3903 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 13,97 km2 1397 ha - 36%
- Pôda orná: 3,92 km2 - 392 ha - 28,03%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 2,14%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,75 km2 - 975 ha - 69,83%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 25,06 km2 - 2506 ha - 64%
- Lesný pozemok: 23,47 km2 - 2347 ha - 93,64%
- Vodná plocha: 0,38 km2 - 38 ha - 1,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,91 km2 - 91 ha - 3,64%
- Plocha ostatná: 0,30 km2 - 30 ha - 1,21%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 748 754 755 749 753 769 766 776 783 790 720
Ženy 687 718 729 729 728 730 731 751 753 755 628
Spolu 1435 1472 1484 1478 1481 1499 1497 1527 1536 1545 1348
 
Muži % 52,13% 51,22% 50,88% 50,68% 50,84% 51,30% 51,17% 50,82% 50,98% 51,13% 53,41%
Ženy % 47,87% 48,78% 49,12% 49,32% 49,16% 48,70% 48,83% 49,18% 49,02% 48,87% 46,59%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 9 11 7 9 7 6 6
Ženy - - - 8 8 3 6 6 15 8 6
Spolu 0 0 0 13 17 14 13 15 22 14 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 5 7 9 5 8 7 8
Ženy - - - 3 9 6 9 2 8 5 5
Spolu 0 0 0 11 14 13 18 7 16 12 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 4 4 -2 4 -1 -1 -2
Ženy - - - 5 -1 -3 -3 4 7 3 1
Spolu 0 0 0 2 3 1 -5 8 6 2 -1

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1