HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Folkušová

Názov obce: Folkušová
Kód obce: 512257
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 516 m n.m.
ERB Obce Folkušová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 21 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,01 km2 - 601 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,70 km2 370 ha - 62%
- Pôda orná: 1,19 km2 - 119 ha - 32,17%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 1,54%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,08%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,45 km2 - 245 ha - 66,21%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,31 km2 - 231 ha - 38%
- Lesný pozemok: 2,07 km2 - 207 ha - 89,38%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 0,65%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,21 km2 - 21 ha - 9,00%
- Plocha ostatná: 0,02 km2 - 2 ha - 0,97%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 49 56 52 54 54 53 53 55 54 55 57
Ženy 62 72 72 76 74 76 75 76 74 74 75
Spolu 111 128 124 130 128 129 128 131 128 129 132
 
Muži % 44,14% 43,75% 41,94% 41,54% 42,19% 41,09% 41,41% 41,98% 42,19% 42,64% 43,18%
Ženy % 55,86% 56,25% 58,06% 58,46% 57,81% 58,91% 58,59% 58,02% 57,81% 57,36% 56,82%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - - 1 - - 1
Ženy - - - - - - - - - - 1
Spolu 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 - 2 1 - -
Ženy - - - 1 1 1 - - 1 - -
Spolu 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - -2 - -1 -1 - 1
Ženy - - - -1 -1 -1 - - -1 - 1
Spolu 0 0 0 0 -1 -3 0 -1 -2 0 2

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1