HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolný Kalník

Názov obce: Dolný Kalník
Kód obce: 512206
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 433 m n.m.
ERB Obce Dolný Kalník

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 39 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 1,33 km2 - 133 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,22 km2 122 ha - 91%
- Pôda orná: 0,23 km2 - 23 ha - 18,68%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,02 km2 - 2 ha - 2,02%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,97 km2 - 97 ha - 79,30%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,12 km2 - 12 ha - 9%
- Lesný pozemok: 0,03 km2 - 3 ha - 21,72%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 8,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,06 km2 - 6 ha - 49,80%
- Plocha ostatná: 0,02 km2 - 2 ha - 19,97%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 20 20 19 20 20 19 20 21 29 34 37
Ženy 17 21 20 22 22 24 26 31 39 43 48
Spolu 37 41 39 42 42 43 46 52 68 77 85
 
Muži % 54,05% 48,78% 48,72% 47,62% 47,62% 44,19% 43,48% 40,38% 42,65% 44,16% 43,53%
Ženy % 45,95% 51,22% 51,28% 52,38% 52,38% 55,81% 56,52% 59,62% 57,35% 55,84% 56,47%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - - - - - -
Ženy - - - - - - - - - - 1
Spolu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 2 1 - - 1 -
Ženy - - - - - - - 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - -2 -1 - - -1 -
Ženy - - - - - - - -1 - -1 1
Spolu 0 0 0 1 0 -2 -1 -1 0 -2 1

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1