HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bystrička

Názov obce: Bystrička
Kód obce: 512133
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 449 m n.m.
ERB Obce Bystrička

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 71 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,12 km2 - 1912 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,59 km2 459 ha - 24%
- Pôda orná: 2,72 km2 - 272 ha - 59,39%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 3,64%
   Ovocné sady: 0,02 km2 - 2 ha - 0,47%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,67 km2 - 167 ha - 36,49%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,54 km2 - 1454 ha - 76%
- Lesný pozemok: 13,53 km2 - 1353 ha - 93,10%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 1,03%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,60 km2 - 60 ha - 4,12%
- Plocha ostatná: 0,25 km2 - 25 ha - 1,75%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 641 651 661 677 690 690 682 692 693 696 699
Ženy 628 635 641 668 689 698 705 702 706 718 713
Spolu 1269 1286 1302 1345 1379 1388 1387 1394 1399 1414 1412
 
Muži % 50,51% 50,62% 50,77% 50,33% 50,04% 49,71% 49,17% 49,64% 49,54% 49,22% 49,50%
Ženy % 49,49% 49,38% 49,23% 49,67% 49,96% 50,29% 50,83% 50,36% 50,46% 50,78% 50,50%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 2 3 6 5 4 8
Ženy - - - 11 3 6 5 3 7 4 9
Spolu 0 0 0 12 7 8 8 9 12 8 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 7 5 8 7 11 10 6
Ženy - - - 7 3 4 5 8 5 5 6
Spolu 0 0 0 15 10 9 13 15 16 15 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 -3 -3 -5 -1 -6 -6 2
Ženy - - - 4 - 2 - -5 2 -1 3
Spolu 0 0 0 -3 -3 -1 -5 -6 -4 -7 5

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1