HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Blatnica

Názov obce: Blatnica
Kód obce: 512079
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 495 m n.m.
ERB Obce Blatnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 10 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 86,19 km2 - 8619 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 16,02 km2 1602 ha - 19%
- Pôda orná: 6,76 km2 - 676 ha - 42,22%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 1,09%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 9,08 km2 - 908 ha - 56,69%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 70,17 km2 - 7017 ha - 81%
- Lesný pozemok: 68,18 km2 - 6818 ha - 97,17%
- Vodná plocha: 0,21 km2 - 21 ha - 0,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,77 km2 - 77 ha - 1,10%
- Plocha ostatná: 1,00 km2 - 100 ha - 1,43%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 417 417 422 421 429 430 431 437 447 450 454
Ženy 453 443 438 440 446 451 457 456 462 470 479
Spolu 870 860 860 861 875 881 888 893 909 920 933
 
Muži % 47,93% 48,49% 49,07% 48,90% 49,03% 48,81% 48,54% 48,94% 49,17% 48,91% 48,66%
Ženy % 52,07% 51,51% 50,93% 51,10% 50,97% 51,19% 51,46% 51,06% 50,83% 51,09% 51,34%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 7 1 4 4 5 7 6
Ženy - - - 2 4 6 5 5 4 8 3
Spolu 0 0 0 7 11 7 9 9 9 15 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 4 5 5 7 - 2 4
Ženy - - - 4 3 4 - 10 6 2 2
Spolu 0 0 0 8 7 9 5 17 6 4 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 -4 -1 -3 5 5 2
Ženy - - - -2 1 2 5 -5 -2 6 1
Spolu 0 0 0 -1 4 -2 4 -8 3 11 3

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1