HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Benice

Názov obce: Benice
Kód obce: 512061
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 426 m n.m.
ERB Obce Benice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 135 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,15 km2 - 215 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,90 km2 190 ha - 88%
- Pôda orná: 1,37 km2 - 137 ha - 72,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 3,30%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,47 km2 - 47 ha - 24,58%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,25 km2 - 25 ha - 12%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 21,56%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 68,32%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 10,11%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 142 143 142 142 140 141 139 137 145 155 156
Ženy 146 147 146 147 148 144 139 137 144 153 155
Spolu 288 290 288 289 288 285 278 274 289 308 311
 
Muži % 49,31% 49,31% 49,31% 49,13% 48,61% 49,47% 50,00% 50,00% 50,17% 50,32% 50,16%
Ženy % 50,69% 50,69% 50,69% 50,87% 51,39% 50,53% 50,00% 50,00% 49,83% 49,68% 49,84%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 1 - 2 2 2
Ženy - - - 1 2 - 1 2 - 1 1
Spolu 0 0 0 1 2 1 2 2 2 3 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 2 2 3 1 1 1
Ženy - - - 2 - 3 3 4 2 2 -
Spolu 0 0 0 4 2 5 5 7 3 3 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -2 -1 -1 -3 1 1 1
Ženy - - - -1 2 -3 -2 -2 -2 -1 1
Spolu 0 0 0 -3 0 -4 -3 -5 -1 0 2

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1