HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Belá-Dulice

Názov obce: Belá-Dulice
Kód obce: 512052
Názov okresu: Martin Kód okresu: 506
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 170 m n.m.
ERB Obce Belá-Dulice

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 25 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 51,17 km2 - 5117 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 13,83 km2 1383 ha - 27%
- Pôda orná: 3,34 km2 - 334 ha - 24,17%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 1,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 10,27 km2 - 1027 ha - 74,22%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 37,34 km2 - 3734 ha - 73%
- Lesný pozemok: 36,19 km2 - 3619 ha - 96,92%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 0,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,69 km2 - 69 ha - 1,86%
- Plocha ostatná: 0,35 km2 - 35 ha - 0,93%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 601 603 604 608 612 612 614 626 629 625 764
Ženy 622 622 624 620 616 628 628 631 633 639 794
Spolu 1223 1225 1228 1228 1228 1240 1242 1257 1262 1264 1558
 
Muži % 49,14% 49,22% 49,19% 49,51% 49,84% 49,35% 49,44% 49,80% 49,84% 49,45% 49,04%
Ženy % 50,86% 50,78% 50,81% 50,49% 50,16% 50,65% 50,56% 50,20% 50,16% 50,55% 50,96%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 8 3 5 8 6 3 5
Ženy - - - 3 8 6 8 4 9 5 3
Spolu 0 0 0 9 16 9 13 12 15 8 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 7 8 7 5 5 11 7
Ženy - - - 6 12 4 11 7 3 6 6
Spolu 0 0 0 12 19 12 18 12 8 17 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 -5 -2 3 1 -8 -2
Ženy - - - -3 -4 2 -3 -3 6 -1 -3
Spolu 0 0 0 -3 -3 -3 -5 0 7 -9 -5

Martin

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1