HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jalovec

Názov obce: Jalovec
Kód obce: 510513
Názov okresu: Liptovský Mikuláš Kód okresu: 505
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 348 m n.m.
ERB Obce Jalovec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 94 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,02 km2 - 602 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,45 km2 245 ha - 41%
- Pôda orná: 1,16 km2 - 116 ha - 47,40%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 2,92%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,22 km2 - 122 ha - 49,68%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,57 km2 - 357 ha - 59%
- Lesný pozemok: 3,21 km2 - 321 ha - 89,80%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 1,35%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,25 km2 - 25 ha - 7,09%
- Plocha ostatná: 0,06 km2 - 6 ha - 1,77%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 279 276 279 284 287 285 284 292 297 292 295
Ženy 273 264 260 268 274 275 279 291 293 291 297
Spolu 552 540 539 552 561 560 563 583 590 583 592
 
Muži % 50,54% 51,11% 51,76% 51,45% 51,16% 50,89% 50,44% 50,09% 50,34% 50,09% 49,83%
Ženy % 49,46% 48,89% 48,24% 48,55% 48,84% 49,11% 49,56% 49,91% 49,66% 49,91% 50,17%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 - 1 1 - 3 1
Ženy - - - 4 1 4 - 1 2 1 -
Spolu 0 0 0 6 2 4 1 2 2 4 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 1 1 2 3 2 2
Ženy - - - 1 3 1 - - 6 2 2
Spolu 0 0 0 4 7 2 1 2 9 4 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -3 -1 - -1 -3 1 -1
Ženy - - - 3 -2 3 - 1 -4 -1 -2
Spolu 0 0 0 2 -5 2 0 0 -7 0 -3

Liptovský Mikuláš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1