HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hubová

Názov obce: Hubová
Kód obce: 510441
Názov okresu: Ružomberok Kód okresu: 508
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 449 m n.m.
ERB Obce Hubová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 16,70 km2 - 1670 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,35 km2 635 ha - 38%
- Pôda orná: 1,02 km2 - 102 ha - 16,06%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 1,29%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,25 km2 - 525 ha - 82,65%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,34 km2 - 1034 ha - 62%
- Lesný pozemok: 9,13 km2 - 913 ha - 88,26%
- Vodná plocha: 0,24 km2 - 24 ha - 2,32%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,44 km2 - 44 ha - 4,23%
- Plocha ostatná: 0,54 km2 - 54 ha - 5,19%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 526 537 534 530 529 529 534 539 532 535 532
Ženy 509 535 534 534 534 549 559 561 551 551 551
Spolu 1035 1072 1068 1064 1063 1078 1093 1100 1083 1086 1083
 
Muži % 50,82% 50,09% 50,00% 49,81% 49,76% 49,07% 48,86% 49,00% 49,12% 49,26% 49,12%
Ženy % 49,18% 49,91% 50,00% 50,19% 50,24% 50,93% 51,14% 51,00% 50,88% 50,74% 50,88%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 3 2 5 6 5 7
Ženy - - - 3 11 6 4 3 2 2 4
Spolu 0 0 0 8 17 9 6 8 8 7 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 4 6 5 6 12 9 7
Ženy - - - 5 1 4 7 9 8 3 4
Spolu 0 0 0 14 5 10 12 15 20 12 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 2 -3 -3 -1 -6 -4 -
Ženy - - - -2 10 2 -3 -6 -6 -1 -
Spolu 0 0 0 -6 12 -1 -6 -7 -12 -5 0

Ružomberok

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1