HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dúbrava

Názov obce: Dúbrava
Kód obce: 510408
Názov okresu: Liptovský Mikuláš Kód okresu: 505
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 649 m n.m.
ERB Obce Dúbrava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 56 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 23,21 km2 - 2321 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,65 km2 865 ha - 37%
- Pôda orná: 2,98 km2 - 298 ha - 34,47%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 2,80%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,42 km2 - 542 ha - 62,73%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 14,57 km2 - 1457 ha - 63%
- Lesný pozemok: 12,88 km2 - 1288 ha - 88,45%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 0,61%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,64 km2 - 64 ha - 4,39%
- Plocha ostatná: 0,95 km2 - 95 ha - 6,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 632 627 628 617 611 606 604 602 591 592 596
Ženy 699 695 694 682 683 675 673 659 669 672 676
Spolu 1331 1322 1322 1299 1294 1281 1277 1261 1260 1264 1272
 
Muži % 47,48% 47,43% 47,50% 47,50% 47,22% 47,31% 47,30% 47,74% 46,90% 46,84% 46,86%
Ženy % 52,52% 52,57% 52,50% 52,50% 52,78% 52,69% 52,70% 52,26% 53,10% 53,16% 53,14%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 6 4 5 4 4 4
Ženy - - - 4 3 4 5 3 9 4 3
Spolu 0 0 0 7 4 10 9 8 13 8 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 7 8 6 7 12 7 6
Ženy - - - 6 6 7 8 10 2 1 6
Spolu 0 0 0 13 13 15 14 17 14 8 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -6 -2 -2 -2 -8 -3 -2
Ženy - - - -2 -3 -3 -3 -7 7 3 -3
Spolu 0 0 0 -6 -9 -5 -5 -9 -1 0 -5

Liptovský Mikuláš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1