HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bobrovník

Názov obce: Bobrovník
Kód obce: 510335
Názov okresu: Liptovský Mikuláš Kód okresu: 505
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 595 m n.m.
ERB Obce Bobrovník

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 20 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,78 km2 - 678 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,49 km2 449 ha - 66%
- Pôda orná: 0,53 km2 - 53 ha - 11,91%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,06%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,91 km2 - 391 ha - 87,03%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,29 km2 - 229 ha - 34%
- Lesný pozemok: 0,61 km2 - 61 ha - 26,52%
- Vodná plocha: 1,24 km2 - 124 ha - 54,26%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,29 km2 - 29 ha - 12,72%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 6,49%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 64 70 68 65 65 62 66 61 58 56 54
Ženy 70 82 80 80 78 73 77 74 71 69 67
Spolu 134 152 148 145 143 135 143 135 129 125 121
 
Muži % 47,76% 46,05% 45,95% 44,83% 45,45% 45,93% 46,15% 45,19% 44,96% 44,80% 44,63%
Ženy % 52,24% 53,95% 54,05% 55,17% 54,55% 54,07% 53,85% 54,81% 55,04% 55,20% 55,37%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 1 1 - - - -
Ženy - - - 1 - - 1 2 - 1 -
Spolu 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 1 - 1 2 1 -
Ženy - - - 1 2 - 1 - - 2 1
Spolu 0 0 0 4 4 1 1 1 2 3 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - - 1 -1 -2 -1 -
Ženy - - - - -2 - - 2 - -1 -1
Spolu 0 0 0 -2 -2 0 1 1 -2 -2 -1

Liptovský Mikuláš

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1