HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Trstená

Názov obce: Trstená
Kód obce: 510106
Názov okresu: Tvrdošín Kód okresu: 510
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 617 m n.m.
ERB Obce Trstená

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 91 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 82,54 km2 - 8254 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 30,47 km2 3047 ha - 37%
- Pôda orná: 8,52 km2 - 852 ha - 27,97%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 0,56%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 21,77 km2 - 2177 ha - 71,46%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 52,07 km2 - 5207 ha - 63%
- Lesný pozemok: 25,36 km2 - 2536 ha - 48,69%
- Vodná plocha: 22,25 km2 - 2225 ha - 42,73%
- Plocha zastavané nádvoria: 2,95 km2 - 295 ha - 5,66%
- Plocha ostatná: 1,52 km2 - 152 ha - 2,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 3614 3683 3684 3710 3738 3727 3711 3721 3736 3753 3753
Ženy 3752 3802 3799 3800 3841 3824 3819 3816 3854 3844 3841
Spolu 7366 7485 7483 7510 7579 7551 7530 7537 7590 7597 7594
 
Muži % 49,06% 49,21% 49,23% 49,40% 49,32% 49,36% 49,28% 49,37% 49,22% 49,40% 49,42%
Ženy % 50,94% 50,79% 50,77% 50,60% 50,68% 50,64% 50,72% 50,63% 50,78% 50,60% 50,58%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 41 50 41 41 37 35 58 50
Ženy - - - 43 55 42 46 38 39 34 44
Spolu 0 0 0 84 105 83 87 75 74 92 94

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 21 21 32 33 20 30 21 21
Ženy - - - 30 18 26 14 27 24 24 24
Spolu 0 0 0 51 39 58 47 47 54 45 45

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 20 29 9 8 17 5 37 29
Ženy - - - 13 37 16 32 11 15 10 20
Spolu 0 0 0 33 66 25 40 28 20 47 49

Tvrdošín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  



Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1