HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jasenová

Názov obce: Jasenová
Kód obce: 509710
Názov okresu: Dolný Kubín Kód okresu: 503
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 538 m n.m.
ERB Obce Jasenová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,93 km2 - 1193 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,19 km2 719 ha - 60%
- Pôda orná: 0,88 km2 - 88 ha - 12,27%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,87%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,73%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,19 km2 - 619 ha - 86,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,74 km2 - 474 ha - 40%
- Lesný pozemok: 3,66 km2 - 366 ha - 77,22%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 1,11%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,40 km2 - 40 ha - 8,40%
- Plocha ostatná: 0,63 km2 - 63 ha - 13,27%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 194 197 203 208 211 208 213 215 212 210 215
Ženy 185 189 185 186 188 189 189 187 186 183 186
Spolu 379 386 388 394 399 397 402 402 398 393 401
 
Muži % 51,19% 51,04% 52,32% 52,79% 52,88% 52,39% 52,99% 53,48% 53,27% 53,44% 53,62%
Ženy % 48,81% 48,96% 47,68% 47,21% 47,12% 47,61% 47,01% 46,52% 46,73% 46,56% 46,38%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 3 2 3 2 1 1
Ženy - - - 1 - 2 2 1 3 - 3
Spolu 0 0 0 1 0 5 4 4 5 1 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 4 2 1 5 5 1
Ženy - - - - 1 1 3 3 - 2 2
Spolu 0 0 0 1 1 5 5 4 5 7 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -1 - 2 -3 -4 -
Ženy - - - 1 -1 1 -1 -2 3 -2 1
Spolu 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -6 1

Dolný Kubín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1