HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Brezovica

Názov obce: Brezovica
Kód obce: 509604
Názov okresu: Tvrdošín Kód okresu: 510
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 720 m n.m.
ERB Obce Brezovica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 68 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,21 km2 - 1921 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,97 km2 1097 ha - 57%
- Pôda orná: 0,87 km2 - 87 ha - 7,95%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 0,89%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 10,00 km2 - 1000 ha - 91,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,24 km2 - 824 ha - 43%
- Lesný pozemok: 7,02 km2 - 702 ha - 85,12%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 1,29%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,50 km2 - 50 ha - 6,01%
- Plocha ostatná: 0,62 km2 - 62 ha - 7,57%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 634 648 651 647 647 651 658 682 680 682 687
Ženy 640 650 646 639 645 647 656 644 648 654 664
Spolu 1274 1298 1297 1286 1292 1298 1314 1326 1328 1336 1351
 
Muži % 49,76% 49,92% 50,19% 50,31% 50,08% 50,15% 50,08% 51,43% 51,20% 51,05% 50,85%
Ženy % 50,24% 50,08% 49,81% 49,69% 49,92% 49,85% 49,92% 48,57% 48,80% 48,95% 49,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 7 5 9 10 4 4 6
Ženy - - - 9 8 8 10 7 7 7 12
Spolu 0 0 0 21 15 13 19 17 11 11 18

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 5 1 5 6 11 2 3
Ženy - - - 9 2 4 7 8 2 3 2
Spolu 0 0 0 18 7 5 12 14 13 5 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 4 4 4 -7 2 3
Ženy - - - - 6 4 3 -1 5 4 10
Spolu 0 0 0 3 8 8 7 3 -2 6 13

Tvrdošín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1