HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bobrov

Názov obce: Bobrov
Kód obce: 509582
Názov okresu: Námestovo Kód okresu: 507
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 604 m n.m.
ERB Obce Bobrov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 61 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 25,64 km2 - 2564 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 14,16 km2 1416 ha - 55%
- Pôda orná: 5,47 km2 - 547 ha - 38,63%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 0,53%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,61 km2 - 861 ha - 60,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 11,48 km2 - 1148 ha - 45%
- Lesný pozemok: 9,01 km2 - 901 ha - 78,51%
- Vodná plocha: 1,46 km2 - 146 ha - 12,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,73 km2 - 73 ha - 6,39%
- Plocha ostatná: 0,28 km2 - 28 ha - 2,43%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 743 731 736 745 741 745 758 777 791 794 798
Ženy 762 770 772 788 789 794 798 802 806 813 827
Spolu 1505 1501 1508 1533 1530 1539 1556 1579 1597 1607 1625
 
Muži % 49,37% 48,70% 48,81% 48,60% 48,43% 48,41% 48,71% 49,21% 49,53% 49,41% 49,11%
Ženy % 50,63% 51,30% 51,19% 51,40% 51,57% 51,59% 51,29% 50,79% 50,47% 50,59% 50,89%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 9 9 9 10 10 8 8
Ženy - - - 11 11 5 9 12 9 15 15
Spolu 0 0 0 18 20 14 18 22 19 23 23

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 12 8 2 6 4 7 6
Ženy - - - 5 5 2 5 6 5 5 7
Spolu 0 0 0 6 17 10 7 12 9 12 13

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 -3 1 7 4 6 1 2
Ženy - - - 6 6 3 4 6 4 10 8
Spolu 0 0 0 12 3 4 11 10 10 11 10

Námestovo

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1