HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Beňadovo

Názov obce: Beňadovo
Kód obce: 509566
Názov okresu: Námestovo Kód okresu: 507
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 763 m n.m.
ERB Obce Beňadovo

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 109 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,70 km2 - 670 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,17 km2 517 ha - 77%
- Pôda orná: 0,22 km2 - 22 ha - 4,21%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,83%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,86 km2 - 486 ha - 93,96%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,53 km2 - 153 ha - 23%
- Lesný pozemok: 1,14 km2 - 114 ha - 74,42%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 2,87%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,27 km2 - 27 ha - 17,61%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 5,10%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 369 371 373 371 372 374 373 380 383 375 377
Ženy 323 338 348 349 358 356 358 360 371 371 379
Spolu 692 709 721 720 730 730 731 740 754 746 756
 
Muži % 53,32% 52,33% 51,73% 51,53% 50,96% 51,23% 51,03% 51,35% 50,80% 50,27% 49,87%
Ženy % 46,68% 47,67% 48,27% 48,47% 49,04% 48,77% 48,97% 48,65% 49,20% 49,73% 50,13%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 9 7 6 8 4 4 6
Ženy - - - 6 11 5 4 6 12 7 10
Spolu 0 0 0 15 20 12 10 14 16 11 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 6 4 4 2 3 5 3
Ženy - - - - - 2 1 5 3 2 2
Spolu 0 0 0 2 6 6 5 7 6 7 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 3 3 2 6 1 -1 3
Ženy - - - 6 11 3 3 1 9 5 8
Spolu 0 0 0 13 14 6 5 7 10 4 11

Námestovo

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1