HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dolný Vadičov

Názov obce: Dolný Vadičov
Kód obce: 509175
Názov okresu: Kysucké Nové Mesto Kód okresu: 504
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 442 m n.m.
ERB Obce Dolný Vadičov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 73 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,95 km2 - 595 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,36 km2 236 ha - 40%
- Pôda orná: 0,22 km2 - 22 ha - 9,13%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,04 km2 - 4 ha - 1,76%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,10 km2 - 210 ha - 89,10%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,59 km2 - 359 ha - 60%
- Lesný pozemok: 3,16 km2 - 316 ha - 88,05%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 1,84%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,33 km2 - 33 ha - 9,12%
- Plocha ostatná: 0,04 km2 - 4 ha - 0,99%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 209 217 218 224 228 227 245 244 238 244 240
Ženy 191 193 195 195 197 196 214 210 211 216 211
Spolu 400 410 413 419 425 423 459 454 449 460 451
 
Muži % 52,25% 52,93% 52,78% 53,46% 53,65% 53,66% 53,38% 53,74% 53,01% 53,04% 53,22%
Ženy % 47,75% 47,07% 47,22% 46,54% 46,35% 46,34% 46,62% 46,26% 46,99% 46,96% 46,78%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 2 2 1 - 2 3
Ženy - - - 2 1 - - 1 - 3 -
Spolu 0 0 0 7 4 2 2 2 0 5 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 5 4 - 4 5 2 4
Ženy - - - 5 - 4 1 3 4 3 5
Spolu 0 0 0 10 5 8 1 7 9 5 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -2 -2 2 -3 -5 - -1
Ženy - - - -3 1 -4 -1 -2 -4 - -5
Spolu 0 0 0 -3 -1 -6 1 -5 -9 0 -6

Kysucké Nové Mesto

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1