HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Jasenie

Názov obce: Jasenie
Kód obce: 508705
Názov okresu: Brezno Kód okresu: 603
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 504 m n.m.
ERB Obce Jasenie

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 13 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 86,29 km2 - 8629 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 17,29 km2 1729 ha - 20%
- Pôda orná: 2,00 km2 - 200 ha - 11,58%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,29 km2 - 29 ha - 1,70%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 15,00 km2 - 1500 ha - 86,72%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 69,00 km2 - 6900 ha - 80%
- Lesný pozemok: 67,98 km2 - 6798 ha - 98,52%
- Vodná plocha: 0,14 km2 - 14 ha - 0,21%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,50 km2 - 50 ha - 0,72%
- Plocha ostatná: 0,38 km2 - 38 ha - 0,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 564 546 551 546 543 536 525 523 530 530 533
Ženy 562 567 560 552 561 563 570 582 583 574 583
Spolu 1126 1113 1111 1098 1104 1099 1095 1105 1113 1104 1116
 
Muži % 50,09% 49,06% 49,59% 49,73% 49,18% 48,77% 47,95% 47,33% 47,62% 48,01% 47,76%
Ženy % 49,91% 50,94% 50,41% 50,27% 50,82% 51,23% 52,05% 52,67% 52,38% 51,99% 52,24%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 8 2 3 2 7 5 7
Ženy - - - 3 7 9 11 5 4 4 4
Spolu 0 0 0 7 15 11 14 7 11 9 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 9 11 10 10 5 11 6
Ženy - - - 9 1 6 2 1 7 7 8
Spolu 0 0 0 18 10 17 12 11 12 18 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -1 -9 -7 -8 2 -6 1
Ženy - - - -6 6 3 9 4 -3 -3 -4
Spolu 0 0 0 -11 5 -6 2 -4 -1 -9 -3

Brezno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1