HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Heľpa

Názov obce: Heľpa
Kód obce: 508608
Názov okresu: Brezno Kód okresu: 603
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 660 m n.m.
ERB Obce Heľpa

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 70 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 41,70 km2 - 4170 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,17 km2 1817 ha - 44%
- Pôda orná: 2,00 km2 - 200 ha - 11,03%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 1,06%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 15,97 km2 - 1597 ha - 87,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 23,53 km2 - 2353 ha - 56%
- Lesný pozemok: 21,43 km2 - 2143 ha - 91,07%
- Vodná plocha: 0,16 km2 - 16 ha - 0,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,06 km2 - 106 ha - 4,49%
- Plocha ostatná: 0,89 km2 - 89 ha - 3,77%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1429 1449 1433 1422 1417 1418 1413 1393 1379 1364 1345
Ženy 1541 1557 1562 1550 1528 1514 1510 1497 1482 1471 1464
Spolu 2970 3006 2995 2972 2945 2932 2923 2890 2861 2835 2809
 
Muži % 48,11% 48,20% 47,85% 47,85% 48,12% 48,36% 48,34% 48,20% 48,20% 48,11% 47,88%
Ženy % 51,89% 51,80% 52,15% 52,15% 51,88% 51,64% 51,66% 51,80% 51,80% 51,89% 52,12%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 8 16 9 6 13 16 9
Ženy - - - 9 9 14 15 11 6 11 18
Spolu 0 0 0 17 17 30 24 17 19 27 27

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 17 14 19 16 19 19 18
Ženy - - - 11 25 24 16 13 14 12 18
Spolu 0 0 0 28 42 38 35 29 33 31 36

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -9 -9 2 -10 -10 -6 -3 -9
Ženy - - - -2 -16 -10 -1 -2 -8 -1 -
Spolu 0 0 0 -11 -25 -8 -11 -12 -14 -4 -9

Brezno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1