HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Harmanec

Názov obce: Harmanec
Kód obce: 508594
Názov okresu: Banská Bystrica Kód okresu: 601
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 441 m n.m.
ERB Obce Harmanec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 118 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,76 km2 - 776 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 0,03 km2 3 ha - 0%
- Pôda orná: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,00 km2 - 0 ha - 3,04%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 96,96%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,73 km2 - 773 ha - 100%
- Lesný pozemok: 7,33 km2 - 733 ha - 94,84%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,62%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,30 km2 - 30 ha - 3,92%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 0,63%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 472 471 458 455 464 456 458 443 440 446 442
Ženy 474 469 468 466 454 453 457 452 455 454 450
Spolu 946 940 926 921 918 909 915 895 895 900 892
 
Muži % 49,89% 50,11% 49,46% 49,40% 50,54% 50,17% 50,05% 49,50% 49,16% 49,56% 49,55%
Ženy % 50,11% 49,89% 50,54% 50,60% 49,46% 49,83% 49,95% 50,50% 50,84% 50,44% 50,45%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 2 4 2 6 8 5
Ženy - - - 6 1 3 7 5 4 9 2
Spolu 0 0 0 9 6 5 11 7 10 17 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 2 5 8 5 4 7
Ženy - - - 4 2 2 4 1 2 4 7
Spolu 0 0 0 6 4 4 9 9 7 8 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 - -1 -6 1 4 -2
Ženy - - - 2 -1 1 3 4 2 5 -5
Spolu 0 0 0 3 2 1 2 -2 3 9 -7

Banská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1