HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dúbravica

Názov obce: Dúbravica
Kód obce: 508586
Názov okresu: Banská Bystrica Kód okresu: 601
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 428 m n.m.
ERB Obce Dúbravica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 43 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,51 km2 - 851 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,11 km2 511 ha - 60%
- Pôda orná: 1,37 km2 - 137 ha - 26,91%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 2,10%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,63 km2 - 363 ha - 70,99%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,40 km2 - 340 ha - 40%
- Lesný pozemok: 3,04 km2 - 304 ha - 89,55%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 1,49%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,28 km2 - 28 ha - 8,13%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 0,83%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 163 176 182 179 178 176 173 173 172 176 176
Ženy 165 185 185 183 187 185 185 196 198 201 196
Spolu 328 361 367 362 365 361 358 369 370 377 372
 
Muži % 49,70% 48,75% 49,59% 49,45% 48,77% 48,75% 48,32% 46,88% 46,49% 46,68% 47,31%
Ženy % 50,30% 51,25% 50,41% 50,55% 51,23% 51,25% 51,68% 53,12% 53,51% 53,32% 52,69%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 2 - - 1 2 5
Ženy - - - 1 2 2 4 3 1 1 2
Spolu 0 0 0 1 3 4 4 3 2 3 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 3 4 2 5 2 2
Ženy - - - 1 2 3 5 1 1 3 4
Spolu 0 0 0 2 5 6 9 3 6 5 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -2 -1 -4 -2 -4 - 3
Ženy - - - - - -1 -1 2 - -2 -2
Spolu 0 0 0 -1 -2 -2 -5 0 -4 -2 1

Banská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1