HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Drábsko

Názov obce: Drábsko
Kód obce: 508578
Názov okresu: Brezno Kód okresu: 603
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 916 m n.m.
ERB Obce Drábsko

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 50 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,77 km2 - 477 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,36 km2 436 ha - 91%
- Pôda orná: 0,34 km2 - 34 ha - 7,85%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 2,11%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,92 km2 - 392 ha - 90,04%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,41 km2 - 41 ha - 9%
- Lesný pozemok: 0,11 km2 - 11 ha - 26,39%
- Vodná plocha: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,28 km2 - 28 ha - 68,60%
- Plocha ostatná: 0,02 km2 - 2 ha - 5,01%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 116 118 121 118 114 112 104 103 101 101 99
Ženy 151 141 139 136 132 127 124 120 118 121 123
Spolu 267 259 260 254 246 239 228 223 219 222 222
 
Muži % 43,45% 45,56% 46,54% 46,46% 46,34% 46,86% 45,61% 46,19% 46,12% 45,50% 44,59%
Ženy % 56,55% 54,44% 53,46% 53,54% 53,66% 53,14% 54,39% 53,81% 53,88% 54,50% 55,41%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - - - - 1 1
Ženy - - - - - - - 1 - 2 2
Spolu 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 3 5 2 2 2 3
Ženy - - - 3 3 2 1 6 5 1 1
Spolu 0 0 0 8 6 5 6 8 7 3 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 -2 -3 -5 -2 -2 -1 -2
Ženy - - - -3 -3 -2 -1 -5 -5 1 1
Spolu 0 0 0 -7 -5 -5 -6 -7 -7 0 -1

Brezno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1