HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čierny Balog

Názov obce: Čierny Balog
Kód obce: 508527
Názov okresu: Brezno Kód okresu: 603
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 555 m n.m.
ERB Obce Čierny Balog

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 35 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 147,10 km2 - 14710 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 28,05 km2 2805 ha - 19%
- Pôda orná: 1,66 km2 - 166 ha - 5,93%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,65 km2 - 65 ha - 2,33%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 25,74 km2 - 2574 ha - 91,74%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 119,05 km2 - 11905 ha - 81%
- Lesný pozemok: 115,69 km2 - 11569 ha - 97,18%
- Vodná plocha: 0,30 km2 - 30 ha - 0,25%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,44 km2 - 144 ha - 1,21%
- Plocha ostatná: 1,62 km2 - 162 ha - 1,36%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 2513 2523 2515 2536 2559 2572 2569 2555 2564 2562 2574
Ženy 2551 2568 2553 2581 2596 2626 2624 2589 2621 2624 2627
Spolu 5064 5091 5068 5117 5155 5198 5193 5144 5185 5186 5201
 
Muži % 49,62% 49,56% 49,63% 49,56% 49,64% 49,48% 49,47% 49,67% 49,45% 49,40% 49,49%
Ženy % 50,38% 50,44% 50,37% 50,44% 50,36% 50,52% 50,53% 50,33% 50,55% 50,60% 50,51%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 34 33 27 35 31 32 30 30
Ženy - - - 38 30 33 26 18 28 31 28
Spolu 0 0 0 72 63 60 61 49 60 61 58

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 33 29 34 52 38 30 27 32
Ženy - - - 20 27 25 30 28 18 16 22
Spolu 0 0 0 53 56 59 82 66 48 43 54

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 -7 -17 -7 2 3 -2
Ženy - - - 18 3 8 -4 -10 10 15 6
Spolu 0 0 0 19 7 1 -21 -17 12 18 4

Brezno

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1