HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Badín

Názov obce: Badín
Kód obce: 508454
Názov okresu: Banská Bystrica Kód okresu: 601
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 369 m n.m.
ERB Obce Badín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 50 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 34,38 km2 - 3438 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,63 km2 1263 ha - 37%
- Pôda orná: 4,34 km2 - 434 ha - 34,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,54 km2 - 54 ha - 4,28%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 7,75 km2 - 775 ha - 61,39%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 21,75 km2 - 2175 ha - 63%
- Lesný pozemok: 18,27 km2 - 1827 ha - 84,01%
- Vodná plocha: 0,36 km2 - 36 ha - 1,68%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,50 km2 - 150 ha - 6,92%
- Plocha ostatná: 1,61 km2 - 161 ha - 7,40%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 794 788 790 813 808 819 822 837 847 855 866
Ženy 890 890 892 908 886 895 899 918 931 941 962
Spolu 1684 1678 1682 1721 1694 1714 1721 1755 1778 1796 1828
 
Muži % 47,15% 46,96% 46,97% 47,24% 47,70% 47,78% 47,76% 47,69% 47,64% 47,61% 47,37%
Ženy % 52,85% 53,04% 53,03% 52,76% 52,30% 52,22% 52,24% 52,31% 52,36% 52,39% 52,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 7 7 5 5 14 7 9
Ženy - - - 3 2 9 4 7 10 10 10
Spolu 0 0 0 10 9 16 9 12 24 17 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 6 6 8 15 6 9 11
Ženy - - - 11 10 8 10 10 6 13 8
Spolu 0 0 0 25 16 14 18 25 12 22 19

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -7 1 1 -3 -10 8 -2 -2
Ženy - - - -8 -8 1 -6 -3 4 -3 2
Spolu 0 0 0 -15 -7 2 -9 -13 12 -5 0

Banská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1