HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Banská Bystrica

Názov obce: Banská Bystrica
Kód obce: 508438
Názov okresu: Banská Bystrica Kód okresu: 601
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 368 m n.m.
ERB Obce Banská Bystrica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 788 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 103,38 km2 - 10338 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 34,20 km2 3420 ha - 33%
- Pôda orná: 7,08 km2 - 708 ha - 20,70%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 3,29 km2 - 329 ha - 9,61%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,10%
- Trvalé trávnaté porasty: 23,80 km2 - 2380 ha - 69,59%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 69,18 km2 - 6918 ha - 67%
- Lesný pozemok: 46,24 km2 - 4624 ha - 66,84%
- Vodná plocha: 1,40 km2 - 140 ha - 2,03%
- Plocha zastavané nádvoria: 13,95 km2 - 1395 ha - 20,17%
- Plocha ostatná: 7,59 km2 - 759 ha - 10,96%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 39733 39257 38993 38714 38586 38339 38055 37915 37764 37689 37557
Ženy 44267 43704 43500 43247 43118 42942 42675 42551 42342 42301 42262
Spolu 84000 82961 82493 81961 81704 81281 80730 80466 80106 79990 79819
 
Muži % 47,30% 47,32% 47,27% 47,23% 47,23% 47,17% 47,14% 47,12% 47,14% 47,12% 47,05%
Ženy % 52,70% 52,68% 52,73% 52,77% 52,77% 52,83% 52,86% 52,88% 52,86% 52,88% 52,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 315 320 333 317 375 386 423 390
Ženy - - - 302 328 340 305 361 340 391 415
Spolu 0 0 0 617 648 673 622 736 726 814 805

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 316 332 390 372 345 330 334 343
Ženy - - - 313 307 337 330 329 318 295 322
Spolu 0 0 0 629 639 727 702 674 648 629 665

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -12 -57 -55 30 56 89 47
Ženy - - - -11 21 3 -25 32 22 96 93
Spolu 0 0 0 -12 9 -54 -80 62 78 185 140

Banská Bystrica

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1